Drugą najważniejszą metodą testowania pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, obok testów PCR, są testy antygenowe. Od listopada 2020 roku WHO i polskie Ministerstwo Zdrowia dopuszczają taką formę testowania próbek pobranych od osób potencjalnie zarażonych jako wiarygodny sposób weryfikowania przypadków zakażenia, bez potrzeby potwierdzania wyniku testu antygenowego dodatkowym testem PCR. Jednym z wiodących producentów testów antygenowych dostępnych na polskim rynku jest firma Artron a także Panbio TM, której testy przeznaczone są do specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej. Jak działają testy antygenowe i jaką wiarygodność można przypisać ich wynikom?

Testy antygenowe – wysoka jakość testów na koronawirusa

Przygotowane przez firmę Artron testy antygenowe są testami jakościowymi stosowanymi do wykrywania obecności antygenów (białek) koronawirusa w pobranej próbce wymazu z nosa lub nosogardzieli i umieszczonej bezpośrednio w kasetce testowej. Ze względu na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków testowania oraz pełnej zgodności z procedurą wykonywania testów, wszystkie testy antygenowe Artron są przeznaczone do użytku profesjonalnego w przychodniach, szpitalach czy gabinetach lekarskich, nie do samodzielnego badania w domu. Producent wskazuje, że czułość testu wynosi aż 97,3%, a jego specyficzność 100%, co znacząco przekracza minimalne poziomy dla testów, które mogą być uznane za równie wiarygodne jak testy PCR. Testy antygenowe Artron mogą być wykorzystane do diagnozowania przypadków COVID-19 bez potrzeby potwierdzania ich wyników w testach genowych PCR. 

Sam test antygenowy działa na podstawie umieszczonej w kasetce testu próbki z nosa lub nosogardzieli, która w kontakcie ze specjalnym roztworem pozwala na wykrycie obecności antygenów SARS-CoV-2 pojawiających się w organizmie w trakcie namnażania się wirusa. W przeciwieństwie do testów PCR, testy antygenowe nie wykrywają sekwencji genowej wirusa, ale ich skuteczność jest porównywalnie wysoka, a czas oczekiwania na wynik znacznie krótszy niż w przypadku testów genowych. 

Testy antygenowe Panbio TM to testy drugiej generacji – pozwalają na wykrycie jakościowe nukleoproteiny, będącej jednym z antygenów wirusa SARS CoV 2. Również w ich przypadku próbka pobierana jest poprzez wymaz z nosogardzieli. Pobranie wymazu jest najmniej przyjemną częścią testowania – na szczęście trwa tylko kilka sekund, a dalsza część testu odbywa się już przy wykorzystaniu dostępnych w zestawie testowym akcesoriów. Próbka umieszczana jest w przygotowanym uprzednio roztworze. Całość zakrapla się następnie na kasetę testową, prowokując wychwycenie przez przeciwciała antygenów, jeśli wystąpiły w próbce. Na wynik testu antygenowego Panbio TM czeka się ok. 15-20 minut.

W przypadku testów antygenowych Panbio TM czułość wynosi 93,3%, swoistość 99,4% a zgodność z testami wykonanymi metodą RT-PCR – aż 97.9%.

Kto i kiedy może wykonać test antygenowy na COVID-19?

Jak wskazuje producent, testy antygenowe są przeznaczone wyłącznie do użytku diagnostycznego IN VITRO specjalistycznego i laboratoryjnego, a więc mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przygotowanych do tego medyków – użytkowników profesjonalnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Testu antygenowego nie należy wykonywać samodzielnie w domu, a w szczególności nie należy brać wyniku uzyskanego po przeprowadzonym w ten sposób teście za wiarygodny – nawet niewielkie wahania temperatury czy wilgotności w miejscu przechowywania testu, niepoprawnie pobrany wymaz czy nieodpowiednie umieszczenie go w kasetce mogą przekłamać test i skutkować wynikiem fałszywie pozytywnym lub fałszywie negatywnym. 

Na wykonanie testu antygenowego warto zdecydować się zarówno mając objawy wskazujące bezpośrednio na możliwość zachorowania na COVID-19, jak i po kontakcie z osobami chorymi lub dającymi objawy choroby, nawet jeśli sami nie mamy jeszcze objawów charakterystycznych dla COVID-19. Antygeny pojawiają się w organizmie na etapie namnażania się wirusa, więc mogą zostać wykryte już kilka dni po zakażeniu, nawet bez wystąpienia wyraźnych objawów choroby. 

testy antygenowe na covid

Wiarygodność i zalety testów antygenowych

Główną zaletą, a jednocześnie powodem dla którego testy antygenowe zostały wprowadzone tak szeroko do użytku w celu diagnozowania przypadków koronawirusa jest krótki czas oczekiwania na wynik przy wysokim poziomie wiarygodności testu porównywalnym z wykonaniem testów PCR. O ile w przypadku tych ostatnich na wynik trzeba czekać nawet kilka dni lub tygodni, testy antygenowe mogą dać wiarygodne rezultaty już po -15-30 minutach. Z tego też względu poleca się ich wykonywanie szczególnie tam, gdzie występuje potrzeba szybkiego przebadania dużej grupy osób bez odrywania ich od wykonywania codziennych obowiązków – testy antygenowe są często zlecane pracownikom przez zakłady pracy oraz wykonywane w szpitalach, gdzie konieczne jest bieżące weryfikowanie stanu zdrowia personelu medycznego mającego pośredni lub bezpośredni kontakt z pacjentami. 

Zaletą testów antygenowych jest także ich stosunkowo niska cena (nawet 1/3 ceny standardowych testów PCR) i szeroka dostępność – wyposażenie gabinetu prywatnego czy lokalnej przychodni w testy niezbędne do przeprowadzenia badań większej grupy osób nie jest tak trudne, jak wysłanie tej samej grupy do wykonania testów PCR. 

Gdzie wykonam test na Covid-19?

Podejrzewasz u siebie aktywne zakażenie? Obawiasz się, że możesz zarazić koronawirusem swoich bliskich lub współpracowników? Testy na koronawirusa można wykonać bez skierowania, także komercyjnie. Dowiedz się, gdzie wykonasz test na Covid-19 we Wrocławiu i nie tylko. Użyj przycisku poniżej i przejdź do wyszukiwarki placówek.